Logo

Условия за участие в Bulgaria Tattoo Expo

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да се регистрирате за някое от събитията, организирани или съорганизирани от “Тату Евентс” ООД (наричано по-долу “Организатори”). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Тату Евентс” ООД . Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Участник на Изложение Bulgaria Tattoo Expo или други организирани от “Тату Евентс” ООД и не са налице други условия. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

“Тату Евентс” ООД се задължава да предостави на Участника/ците избраният щанд, да държи в течение всички подали заявка за участие за настъпили промени и решения на Организаторите.  “Тату Евентс” ООД се задължава да осъществи събитието Bulgaria Tattoo Expo в обявената дата и час.

В случай на "Форсмажорни обстоятелства",  “Тату Евентс” ООД ще информира участниците в събитията организирани от тях с решението си което в зависимост от обстоятелствата може да е промяна на дата на събитието (което е приоритет) или неговото анулиране като такова. "Тату Евентс"ООД са Организатори на събитията организирани от тях но са пряко зависими от наемодател в лицето на Национален дворец на Културата а НДК на свой ред от Държавни институции. В двата случая “Тату Евентс” ООД няма да дължи никакви обезщетения на Участниците в събитията организитани от тях тъй като и той  се явява потърпевш от обстоятелствата. 
В случай, че не сте съгласни с тези условията и тези по-долу, моля, не се регистрирайте за участие и не посещавайте събития, организирани от „Тату Евентс“ ООД.

 

 •   Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

"ОРГАНИЗАТОР"/ "ОРГАНИЗАТОРИ" означава „Тату Евентс“ ООД, заедно с други лица, с които съвместно организира дадено събитие.

"СЪОРГАНИЗАТОР" е лице, с което „Тату Евентс“ ООД организира съвместно едно или повече събития.

"УЧАСТНИК"/"ПОСЕТИТЕЛ" е всяко физическо лице, което е участник в програма на Bulgaria Tattoo Expo или се регистрира за участие в събитие, организирано от „Тату Евентс“ ООД самостоятелно или в партньорство с други съорганизатори.

"СЪБИТИЕ" се отнася за събитие, организирано от „Тату Евентс“ ООД самостоятелно или в партньорство с други организатори.

"СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕ" или “УЕБСАЙТ” е страница на домейна www.bulgariatattooexpo.com, която се отнася до дадено събитие и която съдържа информация за участниците, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

 

По време на събитията фотографи и оператори на организаторите и на други медии, допуснати от организаторите, правят снимки и видео записи, които впоследствие се използват при отразяването на Bulgaria Tattoo Expo в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на бъдещи събития. Ако Вие не желаете да бъдете снимани, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития на „Тату Евентс“ ООД.

 

 •  Регистрация за участие

Регистрация за участие в Bulgaria Tattoo Expo се приема само по електронен път на сайта на събитието в раздел “Регистрация” като попълните всички полета. За да завършите регистрацията, трябва да приемете всички условия за участие от отметката. След което ще получите отговор (не е автоматичен) с информация за плащане на имейла. Участието Ви е потвърдено тогава когато постъпи плащане, до тогава Вие не сте участник в Bulgaria Tattoo Expo. Когато осъществите плащане, ние ще Ви обявим официално в нашата уеб страница , Facebook страница и Instagram. Обявяването на участниците е по ред на потвърждаване на участието, така, че няма да бъдете обявени на другия ден, зависи колко участника има преди Вас.

 

Информацията изпратена ни по време на регистрация за участие като имена и връзки към социални мрежи може да бъде променяна ако има нужда или грешка, това не важи за снимките обаче. Веднъж изпратени снимки на Ваши работи, лога или представителна снимка - няма да бъдат заменени с други или добавяни/премахвани такива.

 

 

 • Финансови условия

Начин на плащане за участие в Bulgaria Tattoo Expo е само по банков като основанието е номер на фактура (или проформа фактура)

След превеждане на сумата за участие в Bulgaria Tattoo Expo , в случай че Участника отказва участие по лични причини, по преценка на организаторите, могат да предложат участието/платената такса за участие да бъде преместено за следващо събитие като ще се доплаща разликата в случай, че има промяна в цената за участие за следващото събитие.

В случай че горното не е опция а Участника има желание за възстановяване на сумата, то това е възможно но само при следните условия:

 

а. до 30 дни след превеждането на сумата на 100% като се приспадат банкови и др. такси както и суми изразходвани за сметка на участника (наеми за оборудване ако е платено такова вече) .

 

б. След изтичане на 30 дни от заплащане на таксата, организаторите възстановяват 50% от сумата поради организационни и рекламни разходи по участието на всеки Участник като връщането на сумата ще се случи в срок до 30 календарни дни СЛЕД датата на проведеното събитие. 

 

в. Не се възстановяват средства в случай, че до датата на събитието остават по-малко от 30 календарни дни поради организационни и други разходи.

 

г. Не се възстановяват средства ако са налице Форсмажорни обстоятелства

Форсмажорното обстоятелство (force majeure, vis major) е непредвидено и непредотвратимо събитие, което не може да се избегне и последиците от което не могат да се предотвратят.

За да бъде определено едно събитие като „форсмажорно обстоятелство“ трябва да са налице следните елементи:

 • непредвидимост на събитието;

 • извънреден характер;

 • причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнението.

(Обявеното извънредно положение заради пандемията от COVID-19 безспорно отговаря на тези характеристики.)

д. Организаторите си запазват правото в случай на промяна на цени на стоки/услуги (в това число наеми за зала или друг вид наеми по време на организация на събитието), да направят корекция в цените от своя страна. 


 

 • Организационни условия

 

 1. Организаторите нареждат щандовете на участниците в залата във вид съобразен изцяло с визията и функционалността на събитието и собственика на залата (НДК) 

 2. Участниците не могат да избират място в залата, това го правят Организаторите. 

 3. Организаторите могат да променят местата на щандовете както сметнат за добре и когато сметнат, че има нужда /като за това Участниците засегнати от деянието ще бъдат информирани веднага/.

 4. Организаторите осигуряват определени консумативи и средства за работа съобразно възможностите и изискванията на трети страни (НДК, РЗИ и др. за което Участниците ще бъдат информирани преди събитието).

 5. Организаторите предоставят на всяко студио (щанд с участник/ци) безплатни гривни за двудневен вход. Всяко студио ще получи по точно определен брой гривни а именно:

Малък щанд (2 х 2 метра) - 3 гривни

Студио с двама татуисти (или Двоен щанд) - 5 гривни

Студио с трима татуисти (или XXL Щанд) - 7 гривни

 

 1. Организаторите определят програмата, кое как да се случва (и дали ще се случи) както и кога /чисто часово/, което означава, че по време на събитието са възможни промени в програмата по различни причини.

 2. Организаторите си запазват правото да отказват участие по лична преценка като причините могат да бъдат много. Организаторите не дължат обяснение за взетите по тази точка решения.

 3. Организатора/ите на Bulgaria Tattoo Expo си запазват правото да прекратят участие на Участник ПО време на събитие (т.е. той да бъде помолен да напусне събитието) ако това по някакъв начин застрашава събитието и неговия смисъл и/или визия или друг участник/ци и/или е в разрез с условията наложени от Организатора и трети страни (НДК като домакин и РЗИ).

 4. Забранено е в района на събитието да се внасят лесно запалими продукти, взривни вещества или материали, пиротехнически средства, елементи, които произвеждат шум (например свирки), стъклени бутилки, консервни кутии, основни или наркотични вещества, хладно и огнестрелно оръжие (включително реплика или огнестрелни оръжия-играчки), спрей боя, както и други опасни предмети, тематични списания, брошури, каталози, всякакви рекламни материали за разпространение, включително тестери и продукти, банери, плакати и/или знамена, които не са оторизирани от Организаторите. На събитията няма да се допускат лица, които не могат да представят документ, идентифициращ самоличността им както и лица във видимо неадекватно състояние. Възможно е да не получите разрешение да влезете или да бъдете изведени, ако откажете да бъдете проверени или откажете да предадете на охраната Забранените предмети, които носите със себе си.

 

Вие се съгласявате, че Вие и всеки, на чието име направите резервация за събитие организирано от „Тату Евентс“ ООД и/или Съорганизатор, ще спазвате всички тези условия или ограничения.

 

Тагове

Bulgaria Tattoo Expo