Хотел Зенит

Адрес:
София, 1142
ул."Любен Каравелов"81

Телефони: 
+359 884 985 041
+359 2  986 22 03
+359 2  986 22 06
+359 2  986 22 09

Факс: 
+359 2  981 13 49


e-mail:
hotelzenith@abv.bg

http://www.hotelzenith.net

Google maps link

Хотел ЗенитХотел Зенит

 

Tags Clouds

Хотел