Valeria Guncheva

The Ink Files Tattoo Sofia е създадено 2012 г.
Предпочитани стилове - геометрични, точкови, акварелни, нео традиционни.
Valeria GunchevaValeria GunchevaValeria GunchevaValeria GunchevaValeria GunchevaValeria GunchevaValeria GunchevaValeria Guncheva