Условия за закупуване на билети

При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред. Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието. При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета се наказват с предупреждение за напускане на залата. 

Забранено е в района на събитията да се внасят лесно запалими продукти, стъклени бутилки, консервни кутии, основни или наркотични вещества, хладно и огнестрелно оръжие, както и други опасни предмети. На събитията няма да се допускат лица, които не могат да представят документ, индентифициращ самоличността им. 

При предаване на събитието по телевизията, посетителят дава на съответната медия своето съгласие да бъде заснет с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.