Бага-Тур

Прабългарска школа за оцеляване Бага-Тур е организация, чиято цел е да популяризира  ценностната система и методите на обучение на древните българи.

Това се осъществява чрез лагери, открити уроци в учебния център на Бага-Тур "Онгъла",  тимбилдинг, спектакли и др, които запознават включилите се в заниманията с бита и културата на прабългарите и траките. В обезопасена спортно игрова форма те се запознават и с владеенето на някои оръжия от арсенала на предците ни - рефлексен лък, извитата сабя, бич,метателното копие. Съществена част от обучението заемат заниманията с коне, езда, полагане на грижи и самодисциплина. 

Всички тези занимания развиват дисциплината, физическото развитие, стимулират интереса към изучаване произхода на българите и провокират участниците да опознаят себе си , своята национална принадлежност и българско самочувствие - неща жизненоважни в днешно време.
 
 

 

Бага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-ТурБага-Тур