Георги Коджабашев / Georgi Kodzhabashev

За разлика от много други артисти, Георги Коджабашев
прекарва ранните си години над учебниците, борейки се за по-добро образование. По време на студентските си години в Технически Университет София, той работи на непълно работно време като викач на студио за татуировки в Слънчев Бряг.

След като завършва бакалавърската си степен в София, той се мести в Дания, за да продължи образованието си с магистърска степен по телекомуникации и компютърни мрежи. Но липсвата на тату атмосферата около него го кара да прекрати магистърската си степен и вложи цялото си сърце в изкуството на татуировките.

Търсейки местно студио за развитите, той намира Hawaro Juul (собственик на Iron & Ink Tattoo Studios), който вижда искрата на потенциал в младия, неопитен и амбициозен български инженер. Hawaro приема Георги в своя екип от талантливи артисти и в рамките на няколко месеца усилена работа Георги вече поставя основните на своето развитите.

В наши дни Георги Коджабашев работи в над 6 Европейски страни и представя родината ни на престижни международни конвенции редом до най-големите имена в бранша.
Георги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi KodzhabashevГеорги Коджабашев / Georgi Kodzhabashev